Вы здесь

Микола Погорелов: відкритий лист до начальника Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області Миколи Мартиненка

 

                                                                                              Микола Погорелов

 

                                                                                  Шановний Микола  Володимирович!

 

Я змушений звернутися до Вас з відкритим листом тому, що на мої офіційні звернення, щодо порушення фізичною особою вимог земельного законодавства Ви не реагуєте належним чином.

 

Як пересічний громадянин я дуже бажаю щоб у державі Україна відповідно до вимог ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діяли лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і вважаю, що саме в такий правовий спосіб суспільство може позбавитися корупційних проявлень у всіх сферах своєї життєдіяльності.

 

При цьому, як пересічний громадянин розумію, що відповідно до визначень, вказаних у ст.19 Конституції України і у відповідних Законах, прийнятих на виконання цієї норми Конституції, кожна службова чи посадова особа органу державної влади при здійсненні повноважень, визначених у її посадовій інструкції, зобов'язана виконувати їх своєчасно, добросовісно, якісно і головне - з тим, щоб своєчасно, тобто у встановлені відповідними Законами строки були усунені виявлені порушення, а вині, знову ж своєчасно, притягнуті до відповідальності. Я також розумію, що у разі невиконання або не належного виконання обов'язків, така службова особа має нести конкретну і особисту відповідальність відповідно до діючого законодавства.

 

Діючим законодавством передбачено, що організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель та проведення моніторингу ґрунтів здійснюється шляхом проведення перевірок, розгляду звернень юридичних і фізичних осіб. 

 

Також цим законодавством передбачено повноваження державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель та дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

Державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель мають право:

- безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель;

- давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків;

- складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також подавати в установленому законодавством України порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

- у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення;

- викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України;

- передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення;

- проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України;

-звертатися до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.

- Державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства про охорону земель можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.

- Державні інспектори під час виконання службових обов'язків мають право на носіння форменого одягу встановленого зразка та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Якже я був здивований, коли за Вашим підписом отримав листа, у якому Ви пишите, що для проведення перевірки та встановлення факту самовільногозайняття земельної ділянки виникає необхідність у залученні фахівців для проведення геодезичних робіт із землеустрою відповідно до діючого законодавства. А ще мене збентежило Ваше повідомлення про те, що спеціалісти Управління не володіють спеціальними знаннями або навичками для проведення робіт з землеустрію, тому для здійснення заходу державного контролю належним чином та в повному обсязі у розрізі підтвердження факту порушення меж виникає необхідність у залученні відповідних фахівців.

 

З цього приводу у телефоному режимі я зв’язався з фахівцем Управління Андрієм Мироненко який мені повідомив, що Управління розглянуло моє звернення та надало мені відповідь. А в зв’язку з тим, що в Управлінні немає спеціалістів, порекомендував мені найняти приватну фірму на проведення геодезичних робіт, після чого звернутися до суду. Звертаю увагу, що мова йде про самовільне захоплення фізичною особою земельної ділянки комунальної власності.

 

Бажаю також наголосити, що у мене, як пересічного громадянина на відміну від службових осіб органу місцевого самоврядування та держслужбовців присутній лише обов'язок у своєї життєдіяльності дотримуватись діючих законоположень  і діяти відповідно до цих законоположень. Заробітну плату із державного бюджету я не отримую і тому маю можливість впливати та примушувати вказаних чиновників до належного виконання покладених обов'язків лише шляхом подання, як і іншими громадянами до них або на них звернень, заяв, скарг, пропозицій за Законами України “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про надання публічної інформації” тощо. І за отриманими відповідями у публічній сфері висвітлювати їх службову діяльність.

 

Тому шановний Микола Володимировичу прошу Вас, згідно діючого законодавства,   видати наказ про здійснення заходу державного контролю за дотриманням земельного законодавства стосовно земельної ділянки по вулиці Підгірна в місті Бердянськ, Запорізькій області та провести перевірку і скласти акт обстеження земельної ділянки.

 

З повагою,         Микола Погорелов

 

Категория: